היה עומד בין גאולה לתפילה, האם רשאי להפסיק ע"מ לקרוא בתורה לציבור?

לאור החובה להסמיך גאולה לתפילה, מה נחשב ומה לא נחשב להפסק?

היה קורא את שמע, האם רשאי להפסיק אם קראו החזן לקרוא בתורה?

מהם ההבדלים בין שיטת רבנו הרמב"ם לבין שיטת מרן השו"ע בהיתר להפסיק בתפילה או בק"ש בנסיבות של זיכוי הרבים?

 

 

תאריך: 
10/01/13 כ"ח טבת התשע"ג
x

Audio Playlist