דילוג לתוכן העיקרי

הזיק נכס חברו בערב שבת או בערב יו"ט, האם נפטר מתשלומים בגין הנזק?

האם הפטור שניתן למזיק בע"ש הינו גורף או מוגבל רק בנסיבות שהנזק נגרם בעת בין השמשות?

האם הפטור האמור כולל גם בגין נזק שנגרם מפעולה שבניגוד לכללים מקובלים כמו נסיעה במהירות גבוהה מהמותרת בחוק