"אצבע" מתכת המשמשת להנחיית הקורא בתורה (מכוואט), האם מותר להתיך אותם לשימוש חולין?

באלו תנאים נחשבים חפצים הבאים בקשר עם ס"ת כ"תשמישי קדושה"?

באיזה הגדרה ניתן לכלול את המכוואט, האם כחפצי נוי לס"ת או רק ככלי להנחיית הקורא ?

כאשר רוצים להשתמש בו לשם ייצור מכוואט חדש, האם יותר להתיך את הישן?

 

תגיות: 
תאריך: 
04/01/13 כ"ב טבת התשע"ג
x

Audio Playlist