דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי מעביד שלא לשלם פיצויי פרישה לעובד שפוטר בגלל חשד שגנב ממעבידו?

באלו נסיבות זכאי המעביד התובע להשבע וליטול כפי תקנת חכמים?

באלו נסיבות יחייבו את העובד הנתבע להשבע שלא גנב  או לשלם למעביד תמורת הגניבה?