דילוג לתוכן העיקרי

קבע סעודתו על פתיתי פת שנתבשלו בקדירה, האם יתחייב נט"י ברכת המוציא וברהמ"ז?

באלו תנאים נחשבת פעולה זו כמעשה קדירה למרות שמדובר בפת ולא יהיה משמעות לקביעת סעודה?

היש לדמות דין פתיתים אלו לבצק שנתבשל בקדרה שברכתו במ"מ אלא אם כן קבע סעודתו עליו?