דילוג לתוכן העיקרי

כיצד מתיישבת מצוות שחיטת בע"ח בסכין, עם האיסור של "צער בעלי חיים"?

האם התעללות והתאכזרות לבע"ח המובלים לשחיטה יכולה לשמש עילה מוצדקת לבטל את השחיטה?

היש להעדיף משום 'צער בע"ח' את המתת הבע"ח בירייה או באמצעות זריקה על פני השחיטה בסכין?

האם יש להימנע מאכילת בשר, משיקולים הומניים רגשיים, ולהסתפק באכילה מעולם הצומח או מעולם הדומם?