דילוג לתוכן העיקרי

האם נהגו יהודי תימן איסור באכילת דגים עם חלב או עם חמאה?

מדוע נאסרו הדגים לאכילה עם בשר עפ"י דעה מסויימת בתלמוד?

מהו מקורו של המנהג לאסור אכילת דגים עם חלב למרות שלא נזכר כלל בתלמוד?

לדעת האוסרים אכילת דגים עם חלב, האם כולל גם איסור אכילה עם חמאה?