דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לברך "שבע ברכות" לאחר הסעודה אם ה"פנים חדשות" פרש והסתלק לפני ברהמ"ז?

היש לדמות דיני "שבע ברכות" לדברים שבקדושה המחייבים נוכחותם של עשרה גדולים ובני חורין?

עיקר הדין ל"שבע ברכות" שלא בשעת החופה הינו עבור ה"פנים חדשוות" ואם אינו נוכח לכאורה לא יברכו?