מי שהותר באכילת מאכלות אסורות, האם חייב לברך תחילה וסוף על האכילה?

הואיל ואדם חייב לברך על כל מה שנהנה ממנו, האם יתחייב גם בנסיבות אלו?

הרמב"ם פסק  שאדם שלא הותר לו המאכל לא יברך על האכילה, אך מה דינו של חולה מסוכן שהותר באכילה זו? 

ההלכה התירה לחלוצי צבא במלחמת מצווה לאכל מאכלות אסורות, האם לא יברכו על מזונם זה עד שתגיע אספקה כשרה?

תאריך: 
14/10/12 כ"ח תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist