המגלח את פאות הצדעיים, האם מותר למנות אותו כשליח ציבור?

מהם, לשיטת הרמב"ם, דרגות גילוח ותספורת של הצדעיים וההתייחסות ההלכתית אליהם?

היש הבדל בין דינו של המגלח כתוצאה מאי ידיעת ההלכה לבין המגלח כבעיטה בהלכה?

מהם הדרכים להתמודד עם התסמונת של הרפיון באמונה תוך היגררות לאופנות משונות של "העולם הגדול"?

תאריך: 
12/10/12 כ"ו תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist