דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לברך "שבע ברכות" גם במקום שאין שם סעודה?

הניתן ללמוד הדין ממעמד הנישואין שבו מברכים את "שבע הברכות" מיד לאחר הקידושין?
כיצד יש להתייחס למנהג שמציין מהרי"ץ כמנהג קדום למרות שהוא סותר את ההויה המקובלת של יהדות תימן?
היש למחות בידי אלו הנוהגים לברך "שבע ברכות" על כוס יין בלבד ללא קיום סעודה כלשהי?