דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להעביר שיעור תורה מבית המדרש לבית האבלים?

באלו נסיבות ובאלו תנאים מותר ללמוד תורה בבית אבלים?
כהנים בשבעת ימי אבל, האם מותר להם לעלות לקריאת התורה בימי שני וחמישי?
פסוקים מהתורה המשוקעים בתפילה, האם על האבל להימנע מלאמרם?