דילוג לתוכן העיקרי

ילד אורח שהפעיל מכונת טחינה בבית המארח וניזוק, האם יתחייב בעל הבית בנזיקי ממון?

האם בנסיבות אלו יש להבחין בין דין נזק לדין גרמא בנזקין היות ואין וודאות שיגרם נזק?
כיצד מתמודדת תורת ישראל עם הדילמה של פטור בעה"ב מנזיקין לעומת התוצאה הטרגית של קטיעת יד הילד?
כשמדובר בתינוק שניזוק, האם ניתן להחיל על בעה"ב חיוב מדיני שומרים?