הרוכש משקפיים או מכשיר שמיעה, האם חייב לברך "שהחיינו"?

האם ברכה זו ניתנת לשיעורין. דהיינו, העני השמח ברכישה יברך ואילו העשיר לא יברך על רכישה שלא גורמת לו שמחה?
היש לחלק בחיוב הברכה רק על דבר שיש בו שמחה לבין דבר שמעורב בו מצב של צער?
בן יחיד שאביו נפטר מברך "שהחיינו" על הירושה. מדוע, הרי מקור הטובה נובע מארוע מצער?

תגיות: 
תאריך: 
15/06/12 כ"ה סיון התשע"ב
x

Audio Playlist