האם רשאי ליטול ידיו מברז שעל צינור המחובר למיכל מים המונח על גג ביתו?

האם בנסיבות אלו קיימים התנאים לקיום חובת נטילת ידים, כמו: נטילה דווקא מכלי ורק ע"י כח נותן?
בשיטת הבניה המתועשת כאשר צנורות המים הם חלק מקיר הבנין, האם ניתן לסמוך על ההיתר ליטול ידים תוך פתיחה וסגירה של הברז לסירוגין?

תאריך: 
17/06/12 כ"ז סיון התשע"ב
x

Audio Playlist