הנוהגים לשנות שמם עקב מחלה, האם רשאים לשנות את השם גם בשטר הכתובה?

חייב שהשאיר הרבה שטרות חוב אצל הנושים, האם יפסידו חובם אם בעל חובם שינה שמו?
שטר כתובה שבו מצויין השם הקודם שכבר נשתקע, האם מותר לבני הזוג להמשיך לחיות יחד?
מהן הבעיות ההלכתיות והממוניות העלולות להתעורר במקרה של שינוי שם בשטר קיים או עשיית שטר חדש?

תאריך: 
14/06/12 כ"ד סיון התשע"ב
x

Audio Playlist