דילוג לתוכן העיקרי

דילג על פסוק אחד, האם מוציא ס"ת מההיכל וחוזר וקורא אף לאחר הקדיש?

לשיטת מרן השו"ע, היש הבדל בדין החזרה בין הקריאה בשבת לבין הקריאה במנחת שבת ובשני וחמישי?
מהו המדד ליציאת ידי חובת קריאת התורה, מכסת פסוקים או מנין מינימלי של העולים לקרות בתורה?
מי שקרא בתורה שלא בפרשת השבוע, האם יצא ידי חובה ולא צריך לחזור ולקרוא?