דילוג לתוכן העיקרי

האם חייב האב בכבוד בנו שהינו גם רבו?

שאלה זו לא נפסקה בתלמוד. כיצד, אם כן, נקבעה ההלכה עפ"י הפוסקים?
היש לחלק בפסיקה בשאלה זו בין מצב שהבן הוא חכם גדול לבין מצב שהבן הינו רק תלמיד חכמים?
בנסיבות שהציבור עומד בפני הבן הרב בכניסתו לבית המדרש, כיצד יעשה האב?