המשתייך לעדת יהודי תימן, האם רשאי לברך:"... שפטרני מעונשו של זה" כאשר בנו מגיע לגיל המצוות?

ברכה זו לא נמצאה לא בתלמוד ולא בפוסקים. על בסיס מה, אם כן, הורה הרמ"א לאומרה בלא שם ומלכות?
היכן מצינו חיוב ברכה על פטור ממצווה? והאם אכן נפטר האב ממצוות חינוך הבן כשהגיע לגיל בר מצווה?
האם אימוץ מנהג שנוצר על בסיס מדרשי בלבד לא טומן בחובו סיכון לעבור על איסור ברכה לבטלה?

תאריך: 
17/05/12 כ"ה אייר התשע"ב
x

Audio Playlist