דילוג לתוכן העיקרי

הנזקקים למטפלות סיעודיות גויות, מה הפעולות שעליהם לנקוט ע"מ שלא להכשל באיסורים שונים?

מהם כללי ההתנהגות שעל מטפלים אלו לעמוד בהם כתנאי להיתר השהייה שלהם בבית יהודי?

המחזיק ספר תורה בביתו, היש לו לחשוש ממגע של גוי בס"ת? כיצד ניתן להימנע מאיסור בישולי גויים?

האם יש גדר איסור יחוד כאשר האשה הסיעודית אינה בבית והבעל נשאר בבית יחד עם המטפלת?