בנסיבות שהתנתק החשמל ביו"ט, האם מותר לומר לגוי שיחזיר את החשמל לפעילות?

האם ההיתר של עשיית מלאכת אוכל נפש ביו"ט כוללת אמירה לגוי שיפעיל אפילו את המזגן?

היש בנסיבות אלו של החזרת החשמל לפעילות תוך עקיפת הגורם המקצר, גדר של "מתקן מנא"?

עד כמה צריכים להתחשב ע"מ לפסוק להיתר אמירה לגוי, בעובדה שמדובר בבבית שדרים בו ילדים?

תאריך: 
15/04/12 כ"ג ניסן התשע"ב
x

Audio Playlist