דילוג לתוכן העיקרי

האם "כורך" מעכב או לא?

"על מצות ומרורים יאכלוהו"-כיצד מתקיימת מצווה זאת כאשר חובה לאכול את בשר הפסח ללא שום תוספת?

אכל מצה לחוד ומרור לחוד ולא כרך אותם כדין תורה, האם יברך על כל אחד בפני עצמו?

מהי מעמדה של המצווה לכרוך המצה עם המרור כשאין מקריבין קרבן פסח?