לשיטת הללו שאין אוכלים מצה שרויה, האם מותר בשבת לפורר המצה הקשיחה עבור זקן?

האם רשאים לכתוש המצה בשבת לאור הכלל: "אין טוחן אחר טוחן"?

מהי הדרך, אם כן, להתיר לכתוש המצה הקשיחה בשבת או ביו"ט עבור האדם הזקן?

תגיות: 
תאריך: 
22/03/12 כ"ח אדר התשע"ב
x

Audio Playlist