דילוג לתוכן העיקרי

חמץ אחר זמן איסור הנאה, האם מותר בטלטול?

 

האם נתייחס אליו לא כמוקצה היות והוא ראוי לבהמה או אף לגוי?

היש לו דין מוקצה לאור האיסור על בעליו היהודי בהנאה לא למסרו לגוי ולא לבהמה?

באלו נסיבות יהיה מותר לטלטל את אותו חמץ למרות שדינו כמוקצה?