מי שאין לו הכנסה עצמית, האם חייב במתן צדקה כל יום לכל הפושט את ידו?

 

הלכה היא בידוע שאף עני חייב במתן צדקה, האם באותה רמת חיוב של שאר בני האדם?

היש הבדל בדין הצדקה למי שהוא פושט ידו לבין דין מתן "די מחסורו" למי שנזקק לסיוע מוגדר?

המתפרנס מן הצדקה, האם רשאי לדלדל את משאביו וליפול למעמסה על הוריו או הציבור?

 

תאריך: 
13/03/12 י"ט אדר התשע"ב
x

Audio Playlist