היש חובת בדיקת חמץ גם בחדרי השרותים והמקלחות?

האם חמץ שעלול להימצא במקומות שכאלו דינו כמבוער?

הישנן נסיבות שתתחייב בדיקת חמץ אף בחדרי רחצה וחדרי שרותים?

חסר בית שקבע מושבו על ספסל ציבורי וכיו"ב, האם חייב בבדיקת חמץ במקומו?

תאריך: 
12/03/12 י"ח אדר התשע"ב
x

Audio Playlist