נתרחשה התקפת טילים בעיצומה של תפילת העמידה, האם רשאים להפסיק התפילה ע"מ לתפוס מחסה?

האם ישנן נסיבות שפיקוח נפש אינו דוחה קיום מצוות תפילה?

הניתן לסמוך על הנס שלכאורה קיום מצוות התפילה מגנה על המתפללים?

היש לנקוט באמצעי זהירות כאשר נחש כרוך על עקבו באמצע תפילת שמונה עשרה?

תאריך: 
14/03/12 כ' אדר התשע"ב
x

Audio Playlist