דילוג לתוכן העיקרי

חתיכות דגים שלא ניתן לזהות קיום סנפירים, האם מותר לרכוש אותם מגויים בחו"ל?

האם קיום קשקשת ע"ג חתיכות הדגים הוא בכל מקרה סימן טהרה המתיר באכילה?
באלו תנאים יותרו דגים מסויימים לאכילה למרות נגיעותם לכאורה בתולעים?
הנקלע לחו"ל לחנויות גויים המוכרים חתיכות דגים, אלו פעולות ובדיקות עליו לנקוט?