נפילת פנים, כיצד?

מהי הדרך ההלכתית הרצויה לביצוע פעולת נפילת פנים?
ציבור שנהגו להשתטח על שטיח המונח על הרצפה, האם רשאים לשנות מנהג אבותיהם?

תאריך: 
16/02/12 כ"ג שבט התשע"ב
x

Audio Playlist