דילוג לתוכן העיקרי

מבואה המובילה לחדר שינה ובנפרד לחדר שרותים, האם חייבת בקביעת מזוזה?

היש הבדל בתנאי חיוב המזוזה במבואה שבבית לבין תנאי חיוב המזוזה בשער החצר?
האם חיוב קביעת המזוזה במבואה כפוף לתנאי שניתן לרבע בה 4 אמות על 4 אמות?
מבואה שנתקיימו בה כל התנאים ההלכתיים, האם תתחייב במזוזה כאשר היא מובילה לחדרי שרותים בלבד?