שסק ערלה שנחנט בין ר"ה לט"ו בשבט שנתערב בפרות מותרים, מה דין התערובת אם אין בה פי מאתיים להתיר?

מהו המועד הקובע (ר"ה) לענין מנין שנות הערלה בפרות?
מה דינה של תוספת הזמן מר"ה עד ט"ו בשבט שנקבע לפרי שניטע 44 יום לפני ר"ה ?
מה היחודיות בפרי השסק וההשפעה שלו על דיני הערלה בנסיבות שבשאלה?

תאריך: 
09/02/12 ט"ז שבט התשע"ב
x

Audio Playlist