מים מדוד שמש שהוחמו גם באמצעות חשמל בע"ש, האם מותר לרחוץ בהם בשבת?

האם גם בנסיבות אלו יש לחשוש לאיסור גזירת מרחצאות?
במקרה של כניסת מים קרים, היש לחשוש לאיסור בישול במים הרותחים?
באלו תנאים יהיה מותר בשבת לרחוץ במים אלו למרות שהוחמו בע"ש גם בחשמל?

תגיות: 
תאריך: 
12/02/12 י"ט שבט התשע"ב
x

Audio Playlist