הנוהגים לומר "ברוך שם כבוד מלכותו" בהנחת תפילין של ראש, היש לומר זאת לפני או אחרי הידוק התפילין?

האם חייבים לברך ברכות נפרדות על תפילין של יד ועל תפילין של ראש בגלל שמדובר בשתי מצוות? 

מהו טעמם של הסוברים שיש להוסיף אמירת בשכמל"ו לאחר ברכת "על מצוות תפילין"?

היש לחשוש להפסק כאשר אומרים בשכמל"ו בין ברכת תפילין של ראש לבין הנחת התפילין?

תאריך: 
20/01/12 כ"ה טבת התשע"ב
x

Audio Playlist