היש חובה להתאבל על נפטר שתרם, קודם מותו, את גופתו למדע?

האם בכל מקרה יתייחסו הפוסקים לצוואה כזו ככפירה בתורת ישראל ואף יורו לקברו מחוץ לגדר? 

הישנן נסיבות שמצווה להביאו לקבר ישראל למרות שציווה גופתו לצרכי מחקר?

ממתי מתחילים דיני האבל במקרה זה, בעת הפטירה או בעת הבאת הגופה לקבר לאחר סיום המחקר?

תאריך: 
22/01/12 כ"ז טבת התשע"ב
x

Audio Playlist