דילוג לתוכן העיקרי

אבל שיש לו קושי לשהות בבית הנפטר, האם רשאי לשבת "שבעה" במקום אחר?

הישנן נסיבות שנתיר לאבלים להתפצל בימי "השבעה" ולשבת במקומות שונים? 

בימינו שרוב הפטירות מתרחשות במוסדות ציבוריים, האם ישבו "שבעה" באותם מוסדות?

בנסיבות המחייבות שהיית האבלים מחוץ לביתו של הנפטר, היש לחשוש  לפגיעה כלשהי בזכרו של הנפטר?