דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לחקוק בקיר בית הכנסת כדמות מנורת בית המקדש המצויירת בכתבי הרמב"ם?

 

אלו מנורות מותרות בעשייה למרות שתבניתן וצורתן כמו המנורה ששימשה בבית המקדש? 

למה מאותת הרמב"ם כאשר כלל הלכות איסור עשיית חיקוי כלי המקדש בהלכות בית הבחירה?

היש איסור בעיצוב חלונות בית הכנסת כצורת מנורה של שבעה קנים?