דילוג לתוכן העיקרי

מקום שאין בו ספר תורה, האם מותר לקבוע בו תפילה בציבור?

כיצד התפללו בציבור בימים שאין קורים בתורה בזמן שלא השאירו ספרי תורה בבית הכנסת? 

מהי הפסיקה של רבינו הרמב"ם ומרן השו"ע בנסיבות שמוציאים ס"ת לאחר הקריאה בו לאחסנתו מחוץ לבית הכנסת?

בזמנים עתיקים נהגו להביא ס"ת מביתם לביהכ"נ, והרי לכאורה יכולים היו לאחסן אותם בביהכ"נ?