דילוג לתוכן העיקרי

אחר לבית הכנסת וטרם אמר הזמירות, האם רשאים למנותו שליח ציבור?

 

אמירת הזמירות, האם הם חובה מעכבת או שזה שבח בלבד לאומר אותם? 

מהי ההתייחסות היותר נאותה ויותר רצויה מצד הציבור לפעול בנסיבות אלו?

מהן הנסיבות שמבחינה מעשית, אף שיש  לזה טעם לפגם, יוכל לשמש ש"צ למרות שלא אמר זמירות ?