דילוג לתוכן העיקרי

הישנה חובה להטביל כלי שיוצר ע"י גוי לאחר שהתרוקן מהמזון שאוחסן בו?

 

האם ההכשר הניתן למזון המאוחסן מעיד על הכשרו של הכלי בטבילה?

מהו התנאי לחיוב טבילת כלים שנרכשו מגוי, האם סכין שחיטה חייב בטבילה?

כלי זכוכית או מתכת שתכולתו הינה זרעוני קפה שטרם נקלו, האם יתחייבו בטבילה?