אשה רווקה, האם חייבת בכיסוי ראש בעת שמברכת ומזכירה שם ה'?

היש הסכמה בין הפוסקים לגבי חיוב האיש בכיסוי ראש אם זה מעיקר הדין או כמדת חסידות?

היש להבחין בין התייחסות תלמידי חכמים לחיוב כיסוי ראש לאיש לבין התייחסות המון העם לחיוב זה?

לשיטת המחייבים כיסוי ראש האשה הנשואה, כיצד יש להתייחס לאשה הרווקה גלויית הראש בעת התפילה או ברכה?

תגיות: 
תאריך: 
05/01/12 י' טבת התשע"ב
x

Audio Playlist