בן פקועה שנמצא מת ואין ידוע אם נשלמו חדשיו, האם לשיטת הרמב"ם ניתר בשחיטת אמו?

באילו תנאים יתחייב שחיטה העובר שנמצא בבטן אמו למרות שחיטת אמו? 

האם הפטור משחיטה של בן פקועה תקף לכל תקופת חייו? 

באלו נסיבות גזרו חכמים על שחיטה של בן פקועה משום "מראית העין"?

תאריך: 
21/12/11 כ"ה כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist