בעידן ההצפה התקשורתית, היש חובה לברך על שמועות רעות או על בשורות טובות?

האם יש להבחין בין דין שמועות או בשורות ברמה הפרטית לבין דין אלו שהינן ברמה ציבורית כללית? 

באלו נסיבות חייבים בקריעה ובברכת "דיין האמת"גם על שמועות רעות ברמה לאומית?

מי שקרובו נפטר ביום השבת, האם חייב לברך "דיין האמת" למרות האיסור לקרוע?

תאריך: 
07/12/11 י"א כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist