היש גדר של טהרה למי שנפטר כתוצאה משריפה?

 

במה נשתנה מנהג יהודי תימן בסדר הטהרה ובתכריכין של המת? 

מצאו ישראל הרוג, כיצד ינהגו בסדר קבורתו והאם זה כולל טהרה ותכריכין?

באילו תנאים יש לבצע טהרה לכבוד הנפטר ולכבוד החיים למרות נסיבות הפטירה?

 

תאריך: 
06/12/11 י' כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist