האם לתאם את נוסח ניחום האבלים למציאות המשתנה?

 

מה עדיף, לשון הרבים שהינו קליט או התאמתו לנסיבות המשתנות במציאות(לשון נקבה, יחיד וכד')? 

הניתן לייחס לנוסח ניחום האבלים המקובל כמטבע ברכות ע"מ שיהיו שגורים בפי הבריות?

האם ניתן לדייק מדברי רבינו הרמב"ם שבניחום אבלים בלשון רבים מתכוונים גם לנפטר?

 

תאריך: 
05/12/11 ט' כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist