תפילת "מנחה גדולה" במנין או תפילת "מנחה קטנה" ביחיד, מה עדיף?

 

מהו זמן "מנחה גדולה" ומהו זמן "מנחה קטנה" ועל שום מה נקראו בשמות אלו? 

איזה תפילה מהן בסדר חשיבות יותר מהשניה או מי מהן לכתחילה והשניה בדיעבד?

האם תפילה בציבור בתפילת "מנחה גדולה" גורמת לשדרוגה ביחס ל"מנחה קטנה"?

 

תאריך: 
23/11/11 כ"ו חשון התשע"ב
x

Audio Playlist