קשר של יוד בתפילין של יד, הישנה חובה להצמיד אותו לבית התפילין?

 

האם שאלה זו רלבנטית לשיטת הרמב"ם בהגדרת קשר של "יוד"?

מהם המנהגים השונים בנוגע להצמדת הקשר של "יוד" (שעל פי שיטת רש"י) לבית של התפילין?

[ציור הבתים ורצועות התפילין ניתן לראות בדף יד בסידור "שיח ירושלים"מהדורה 7-התש"ע]

תאריך: 
22/11/11 כ"ה חשון התשע"ב
x

Audio Playlist