הרגיל לכתוב ביד שמאל, על איזה יד יניח תפילין?

 

מהי הגדרת האיטר, האם לפי רוב פעולותיו או שיש להתחשב בפעולת הכתיבה הנעשית על ידו ביד שמאל ?

הלכה היא שהאיטר בכהנים נחשב למום, האם בנסיבות שנזכרו יפסל הכהן?

תשובה דומה בנושא-
הרגיל לכתוב ביד שמאל, על איזה יד יניח תפילין (לאחינו בני אשכנז)?

 

תאריך: 
21/11/11 כ"ד חשון התשע"ב
x

Audio Playlist