מה דעת ההלכה על חתימה על כרטיס "אדי" לתרומת אברים לאחר המוות?

כאשר הועדה הקובעת את רגע המוות כוללת גם דמות רבנית פוטרת הבעיה ההלכתית של קביעת רגע המוות?
היש תוקף מבחינה הלכתית משפטית לצוואה לתרום אברים והרי אין לאדם בעלות על גופו לאחר מוות?
מהם הסיכונים והאבסורדים העולים מהשקפת העולם שעומדת מאחורי כרטיס "אדי" ומהו הפתרון ההלכתי להשתלת אברים ע"מ להציל חיי חולים נזקקים?

תאריך: 
15/11/11 י"ח חשון התשע"ב
x

Audio Playlist