התפלל של חול בשבת ואף שכח ולא אמר ברכת הגשמים, מה עליו לעשות?

היש מקום להחזיר אותו לברכת 'ברכנו' ע"מ לומר ברכת הגשמים והרי אין בקשת צרכים בשבת? 

תאריך: 
04/11/11 ז' חשון התשע"ב
x

Audio Playlist