שרה שמרי יין (תמד) במים, האם היין שהופק כתוצאה מתהליך זה חייב בתרומות ומעשרות?

 האם די בתרומות ומעשרות שהופרשו מן היין שהופק בשלב הראשון של עשייתו מן הענבים המקוריות?

מה ההבדל בין חיוב הפרשת תרומה גדולה לבין חיוב הפרשת המעשרות ותרומת המעשר? 
מהו שיעור היין בנסיבות אלה שיתחייב בהפרשת תרו"מ וכיצד הוא מפריש?
 
תאריך: 
18/09/11 י"ט אלול התשע"א
x

Audio Playlist